Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. Kasvavaan liittoon kuuluu 23 itsenäistä jäsenyhdistystä, joissa on liki 29 000 jäsentä. Henkilöjäsenet kuuluvat liittoon oman jäsenyhdistyksensä kautta.

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävä elin on vuosittain marras- ja huhtikuussa kokoontuva liittokokous, jonka muodostavat jäsenyhdistysten nimeämät edustajat.
Liittokokouksen alaisena toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, joka vastaa liiton toiminnasta.

Liiton neuvottelu- ja sopimustoimintaa hoitavat hallituksen alaiset neuvottelukunnat: yksityisen sektorin, valtiosektorin ja kunnan neuvottelukunta.
Muita hallituksen alaisia toimielimiä ovat ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta, korkeakoulutoimkunta ja opiskelijatoimikunta.

Liiton jäseniä palvelee 23 hengen toimisto Helsingin Länsi-Pasilassa. Liiton operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja.


Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi